Dagens styre

 

Leder:   Terje Slydahl 90021538 / 77601770 terje[a]slydahl.no
Nestleder: Linda S. Sørensen 97710847 / 77748369  
Kasserer: Einar Ludvigsen 95749372 / 77747253  
Sekretær: Roar Raste 41694249  
Styremedlem: Kari Lavold    
Varamedlemmer:

Laina Dalsbø

Marianne Johansen

Mari-Ann Myrvang

   
Revisorer:

May Ann Leite

Holger R. Raste

   
Valgkomité:

May Ann Leite

Jan Lavold

Jon Svendsen