Sankthansfeiring lørdag 26 juni 2010

På tross av dårlig vær hadde et 20 tall medlemmer funnet veien på tross av regn

 

Kjempebål

Fyrbøterne har fyrt på

Flaggheising

Flott stokk med ildvann og ringeklokke