Historie om skolen.

Artikkel fra Nordlys sommeren 2005. Trykk på linken foran.

 

Skogsfjordvatn Grendehus "fikk skolen"

Formannskapet vedtok i 13.09.02 at den nedlagte skolen ved Skogsfjordvatn selges for 1000 kroner til bygdefolket representert ved det nystifta laget "Skogsfjordvatn Grendehus". Laget har allerede omtrent 50 medlemmer som ønsker at skolebygningen skal bidra til økt samhold og være et aktivitetssenter i bygda.
Salget skal behandles i kommunestyret den 16.oktober.