FOLKEMØTE  SKOGSFJORDVATN

Tema:       Arealplan for kommunen, bebyggelse, hyttebygging, 

                   regulering av utmark m.v.

 

May-Ann (Leder i Grunneierlaget) ønsket May-Jorunn Corneliussen fra Karlsøy Kommune velkommen.

May-Jorunn Corneliussen

Frammøtte

Frammøtte.