Fiske i Skogsfjordelva.

 

 

Åpning av fiske 15 Juni.

Antall kort 12 stk:

 

Fiskekort selges fra Myrvang Gård ved Skogsfjordvatn   -  alle dager mellom kl. 1600 – 1800.

Onsdager ingen fiske. Det kan bestilles fiskekort pr. tlf. 77 74 97 77  fra kl. 1600,  kort må være avhentet innen kl.1800.

Det vil bli avkrevd full avgift for kort som ikke blir avhentet.  

 

 

Fisketider:

Fiskekortet gjelder fra kl 18.00 til kl 14.00 neste dag.  Fra kl. 14.00 til kl. 18.00 er det hviletid i elva, (ingen fisking).

 

Pris pr. kort er kr 75,- + depositum kr 50,- tils. kr 125,-

Brukt kort m/fangststatistikk,  kan leveres tilbake mellom kl.1600-1800  og du vil få refundert kr 50,-, utenom kontortid kan kortet legges i postkassa på Myrvang Gård med påført kontonummer, eller sende det til:  Skogsfjordelva Elveeierlag, Skogsfjordvatn, 9130 Hansnes, (husk å påføre kontonummer.) innen 31. august i inneværende år.   Kort som kommer inn etter denne dato blir ikke refundert.

 

Fiskeregler:

Det kan fiskes etter laks i elva fra og med 15. juni til og med 17. august. Det kan fiskes i hele elva og på begge sider.  Slukfiske etter 30. Juni er forbudt!! 

 

Vakthold:

Vaktholdet foretas av folk fra bygda og medlemmer av styret.  Fiskerne oppfordres til å ta godt imot vaktene når de spør om fiskekort – husk: –  dem er der for at du som har kjøpt kort og er der på ”lovlig vis” får best mulig utnyttelse av turen.

Forsøpling av naturen gjør det utrivelig for alle parter – la det derfor bli en vane å rydde opp etter seg.  Campingvogner kan og skal plasseres i grustaket.  Med dette ønsker Elveeierlaget dere velkommen til bygda og elva.  Skitt fiske!

                                         

Hilsen   Skogsfjordelva Elveeierlag`s styre

 

Mari-Ann Myrvang

styreleder