Her vil det bli lagt ut en del bilder som er tatt i elva, sesongen 2005.

Pr. 21.06.05 ser det ut til at det er tatt like mye laks i elva, som i hele fjorårets sesong. Hitill er det tatt ca. 15 laks på fra 3 - 10 kg.

Magnus Hansen tok første laksen 10 minutter etter at elva åpnet 15.06.05

Frank Pedersen og Frank Nikolaisen med hver sin laks.

10 kilosen til Frank Nikolaisen. Flott laks i fantastisk natur.

Frank Pedersen fikk en laks på 5 kg. også den tatt 16.06.05

Frank Nikolaisen med storlaks på 10 kg. Den var tatt 16.05.05 kl. 19.00. Like etterpå fikk han en på 3 kg.

Terje Nilsen & Marie Myreng Nilsen har tatt sin første fangst for sesongen 2005 i elva lørdag 18.06.05.

Bilde tatt fra fossen lørdag kveld 18.06.05. Det står en fisker mellom trerne. Får han noe mon tro.

Også tatt fra fossen lørdag kveld 18.06.05

Også tatt fra fossen lørdag kveld 18.06.05

Bildet er tatt 21.07.05 og er fra utløpet av elva.

Torfinn fikk seg en laks i Elvekroken.

Her i Elvekroken var det tatt flere laks, og det sto 6-7 stykker der.

Tom og Torfinn sitter og venter på storlaksen skal gå opp.

Lykkelig laksefisker. 2,3 kg. Tatt i Elvekroken.

Elva ovenfor fossen

Ovenfor fossen.

08.08.05. Rolf har fått en i "Sjø-kulpen"

08.08.05. Bjarne har tatt seg en laks i Elvekroken..

Her henger en 4 kilos og en smålaks. Bilder motatt fra Freddy Sørensen

Her vises det fram en 6,3 kilos. Bilder motatt fra Freddy Sørensen

Fiskepause. Her legges slagplanen. Bilder motatt fra Freddy Sørensen

6,3 kilos som Magnus har tatt? Bilder motatt fra Freddy Sørensen

Tom Tveiten prøver seg i sjø kulpen. Bilder motatt fra Freddy Sørensen

Her følges det med om det er laks på tur opp

Her følges det med om det er laks på tur opp. Det er noen vak.

Solnedgang i elveutløpet.