Sankthans 2004

Bålet er i gang

Hva er det Einar får av Roar mon tro?

Linda overrekkes gave.